Vi kæmper for retten til at bestemme over egen krop!

Den 12. Marts 2020 indførte regeringen i al hast en lov, der gør det muligt at tvangsindlægge, tvangsmedicinere og tvangsvaccinere den danske befolkning. Den lov vil vi have fjernet igen. Hvor der er en risiko, skal der være et valg!

Meld dig ind i foreningen. Vi har brug for dig!

Hjælp os med at oplyse den danske befolkning og tage vores rettigheder tilbage.

Vores mission

Gennem oplysning vil vi gøre alle danskere opmærksomme på, hvad tvang – her især vaccinering mod Covid-19 ved tvang – betyder for den enkelte, vores samfund og vores fælles fremtid.

Vaccinering mod Covid-19 ved tvang er først og fremmest direkte i modstrid med flere love og konventioner. Vi mener, at disse menneskerettigheder skal overholdes –  at vaccination skal være frivilligt.

Der vil være en risiko ved både at lade sig vaccinere mod Covid-19 – når vaccinen er klar – og ved at fravælge denne. Hvad der derfor er bedst for den enkelte, mener vi bør være op til en selv, at vurdere. Forældre har bestemmelsesret for om deres barn skal vaccineres eller ej.

Vi mener, at det skal være frit tilgængelig og gennemsigtigt, hvad der er af risiko ved at lade sig vaccinere. Det vil sige fuld varedeklaration med fuld indholdsfortegnelse og ucensureret liste over mulige bivirkninger. Dem der vælger vaccinen til, bør gøre det på et oplyst grundlag. Vi mener, at reglerne for informeret samtykke skal overholdes.

Vi mener, at den kommende Covid-19 vaccine skal håndteres uafhængigt af instanser med kommercielle interesser. Menneskers ve og vel bør altid komme før økonomiske fordele.

Et fravalg af vaccinen skal ligeledes kunne ske på et oplyst grundlag, med ucensureret adgang til risiko herved og ikke mindst til alternativer. Dem der vælger vaccinen fra, må ikke kunne fratages deres rettigheder grundet dette fravalg. De skal have lov at arbejde og begå sig på lige fod med andre i samfundet, uanset grund til fravalg. 

Hvad er problemet med tvang?

 Problemet med tvang er først og fremmest, at det strider imod menneskerettigheder vores forfædre har kæmpet for siden anden verdenskrig. Ethvert menneske har ret til, at bestemme over egen krop og eget liv. Du kan her på hjemmesiden læse mere om hvilke love og konventioner tvangsvaccinering er i modstrid med. Og hvorfor det er og altid bør være ethvert menneskes ret, selv at kunne bestemme. Tvangsvaccinering er overgreb og magtmisbrug.

 

 

 

Epidemi lov

Den 1 Oktober 2020 kom der et udkast om ændring af epidemi lovgivningen ud, der vil give Sundhedsministeren og myndighederne beføjelser til at udfører tvangs-vacciner, tvangsfjernelser og meget mere fuldt lovligt. Befolkningens frihed vil blive taget.

Forslaget skal til høring senest d. 4/11/2020

Udkastet af ny epidemi lov kan hentes som pdf samt høringsliste og brev.

 

 

 

Borgerforslag

Der er blevet oprettet et borgerforslag som omhandler at sætte den nye epidemi lov ud af kraft. Det vil kræve 50.000 underskrifter for det kan blive behandlet og vurderet i Folketinget.

Hvad kan du gøre?

Hjælp dig selv og dine medmennesker ved at informere andre om hvad tvangen som regeringen kan udføre, hvis Epidemi lovgivningen går igennem vil gøre ved det Danmark vi kendte før Covid-19. Gør dine medmennekser opmærksom på siden her, vores facebook-gruppe eller del flyers ud, som kan hentes og printes herunder.

 

“Nej til tva… 

Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and for any reason without disadvantage or prejudice.

Tvangsvaccinering overtræder menneskerettighederne!